Stadswandelingen

Algemene Stadswandeling

stadswandeling leiden

A. Stadswandelingen vanaf de VVV in Leiden

Voor slechts € 5 per persoon lopen de gidsen van Gilde Leiden boeiende stadswandelingen vanaf de VVV, Stationsweg 26, waarbij natuurlijk ook een aantal karakteristieke hofjes bezocht worden. Van 1 november tot 1 april vindt de stadswandeling alleen plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. 

De stadswandelingen beginnen om 10.30 uur en duren ca twee uur. Op zaterdag is er ook een tweede stadswandeling om 14.00 uur. U hoeft zich voor deze wandelingen niet van te voren aan te melden!

Van 1 april tot 1 november vindt de stadswandeling elke dag van de week plaats. 

 

B. Stadswandeling vanaf de Burcht in Leiden

Elke zondag is er ook een stadswandeling door de historische binnenstad vanaf de Burcht (bij Brasserie Koetshuis ‘De Burcht’). Deze begint om 14.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet van te voren aan te melden!

De kosten van deelname aan elke wandeling bedragen € 5 per persoon, graag contant te voldoen aan de gids. (Kinderen onder de 12 jaar in gezinsverband gratis)

 

Groeps- en themawandelingen

U kunt bij Gilde Leiden ook een groepswandeling afspreken. Dit kan een gewone stadswandeling zijn of een van de themawandelingen. De beschrijving van de thema-wandelingen vindt u achter deze link.

Het zijn stadswandelingen voor groepen van maximaal 15 deelnemers. Bij groepen groter dan 15 personen worden er meer gidsen ingezet. Start- en eindpunt van de stadswandeling worden in overleg afgesproken.

De kosten zijn € 5 per persoon met een minimum van € 25 (gelijk aan het tarief voor 5 personen). Voor een stadswandeling na 17.00 zijn de kosten €7 pp. met een minimum van €35.

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de stadswandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.

Voor deze groepswandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 5 dagen van tevoren aan via het contactformulier of telefonisch via 06.122.09.120.  

Presentaties

Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. (lees er meer over)

 

Geen rondleidingen

Zondag 9 April en Maandag 10 april (Pasen)

Zaterdag 13 en zondag 14 mei (Leiden marathon)

Donderdag 18 mei (Hemelvaart)

Zondag 28 en Maandag 29 mei (Pinksteren)

Donderdag 1 juni en 31 augustus

Dinsdag 3 oktober (Ontzet van Leiden)

Maandag 25 en Dinsdag 26 december (Kerst)

Zondag 31 december.

city tours leiden stadswandelingExtra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde. Zie Gilde Nederland