Wie zijn wij?

 

stadswandeling Leiden De Stichting Gilde Leiden maakt het mogelijk dat ouderen maatschappelijk actief kunnen blijven. De Stichting Gilde Leiden organiseert stads-, hofjes- en arrangementwandelingen. De medewerkers van de stichting treden op als stadsgids en voeren de wandelingen uit.

Wij, de medewerkers van de stichting,  hebben een ruime historische belangstelling toegespitst op de stad Leiden en vinden het belangrijk om onze gasten een interessante en leuke wandeling te bezorgen.

We vertellen vol overgave de verhalen van de stad, haar inwoners en de geschiedenis. Zo nodig doen we dat in het Engels maar ook in het Frans of Duits.

Contactadres van het bestuur van Gilde Leiden: secretaris@gildeleiden.nl. (Dit mailadres is niet bedoeld voor het aanvragen van wandelingen)