Presentaties

POWERPOINTPRESENTATIES van Gilde Leiden:
Boeiend en bijzonder interessant

Uitermate geschikt voor vertoning op uw eigen locatie (denk bijvoorbeeld aan verzorging- en verpleegtehuizen) zijn de door gidsen van Gilde Leiden verzorgde PowerPointpresentaties. Prijs per presentatie: € 50,00.
NB: Buiten Leiden worden vervoerskosten in rekening gebracht.

LEIDEN: OUD, NIEUW EN IN DE TOEKOMST.
Wie nu door Leiden loopt ziet andere dingen dan de wandelaars eind 19e of begin 20e eeuw. Leiden is een dynamische stad en dat blijkt uit de vele veranderingen, ook in de oude binnenstad.
De presentatie laat de oude verdwenen plekjes herleven. Dat is het nostalgische gedeelte van de foto’s. Met behulp van prachtige luchtfoto’s krijgt u een goed beeld van de huidige situatie. Aan de hand van tekeningen en computerschetsen kunt u een blik in de toekomst werpen. Niet iedereen zal een verandering een verbetering noemen, maar zo naast elkaar krijg je een goed beeld van de dynamiek in een stad als LEIDEN.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

STADS- EN HOFJESWANDELING
Op uw eigen locatie laat u zich door de gids aan de hand van prachtige beelden door de stad leiden. U bezoekt de binnenstad van Leiden met zijn typische stadhuis, de Burcht, het Gerecht en bekende en minder bekende bezienswaardigheden. De hofjes, waar Leiden er nog steeds 35 van heeft, worden natuurlijk niet overgeslagen. Tijdens deze presentatie doet de gids zijn verhaal en zullen de nodige anekdotes zeker niet worden vergeten.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

LEIDEN VANAF HET WATER
In deze presentatie vaart u, bij wijze van spreken, met de boot mee en de gids laat u Leidse plekken zien waar u het bestaan niet van wist.  Het is Leiden op een heel andere manier beleven dan vanaf de vaste wal.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

HET LEVEN VAN REMBRANDT VAN RIJN
Deze presentatie toont u waar de schilder werd geboren, waar hij rondliep in zijn jeugd en waar hij les had in de stad.
Bij deze presentatie horen ook de ijssculpturen over Rembrandt, zijn familie en zijn schilderijen.
Mocht u de prachtige ijs sculpturen in de Groenoordhallen (2006) ter gelegenheid van de 400ste verjaardag van Rembrandt van Rijn hebben gemist, kunnen wij u deze alsnog  laten zien.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

PILGRIMS (PILGRIM FATHERS) IN LEIDEN
In de vaderlandse geschiedenis leerden wij over de Pilgrim Fathers. In 1608 vluchtte een groep Engelsen om geloofsredenen naar Amsterdam. In 1609 verhuisden een aantal naar de gastvrije stad Leiden (stad van vluchtelingen). Hun sporen en verhalen zijn nog steeds zichtbaar in de prachtige Leidse binnenstad. U hoort en ziet hun verhaal: in 1620 vertrokken zij op weg naar een Nieuwe Wereld (Amerika) vanaf de Vliet richting Delfshaven.
Duur voorstelling: 2 x 30 minuten.

EEN KIJKJE IN DE GOUDEN EEUW
De Gouden Eeuw die duurde van 1580 tot 1702 was een eeuw die rijkdom en macht beloofde en kansen op vooruitgang bood.
De beroemde Desiderius Erasmus (1467 – 1536) omschreef het Nederlandse volk als volgt:
“Wat zeden en gewoonten betreft is er geen volk dat meer open staat voor medemenselijkheid en vriendelijkheid en minder geneigd is tot onbeschaafd en gewelddadig gedrag. Het is recht door zee, kent geen ontrouw of bedrog noch ernstige ondeugden, behalve misschien dat het graag plezier maakt en vooral graag feestviert”.  
Duur voorstelling: 2 x 30 minuten.

VENSTER OP DE LEIDSE KRUITRAMP VAN 1807
(met animatievideofilmpje van 6 minuten).
Ervaar de echo van de knal op de plaats des onheils, waar op 12 januari 1807 om 16.15 uur het kruitschip “Delfs Welvaaren” ontplofte. Er waren zo’n 160 dodelijke slachtoffers te betreuren en er ontstond een enorm gat in de oude binnenstad. Tijdens deze PowerPoint voorstelling wordt stilgestaan bij de onheilsplek, de gedenksteen in de kademuur en wordt duidelijk waarom de Leidenaren Koning Lodewijk Napoleon een warm hart toedroegen.
Duur voorstelling: 2 x 30 minuten.

LEIDEN BIJ AVOND (Leiden by Night and Light)
Leiden is een bezoek overdag zeker waard. Maar ook ’s avonds biedt de binnenstad een fraai beeld  met zijn verlichte gebouwen, grachten, singels en intieme plekjes. De gids biedt u een kijkje op Leiden bij nacht met uitleg alsof u een heuse avondwandeling maakt.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

STADHUIS IN LEIDEN: VÓÓR, TIJDENS EN NA DE BRAND VAN 1929
Eén van de grootste rampen die Leiden trof, was de stadhuisbrand op 12 februari 1929 bij een temperatuur van min 18 graden.
De presentatie omvat vele foto’s van vóór, tijdens en na de brand, zowel van de in- en exterieurs. U krijgt ook een goed beeld hoe de uiteindelijke nieuwbouw weer tot stand kwam.
Kortom: een boeiende geschiedenis die de moeite waard is! Bovendien wordt het historisch besef door het zien van deze beelden weer eens op interessante wijze opgefrist.
Duur voorstelling: 2 x 45 minuten.

Wij adviseren u voor wijzigingen en aanvullingen van ons programma geregeld de website van Gilde Leiden te bezoeken of contact op te nemen met onze coördinator.
Tel nr: 06.122.09.120.