Pilgrimfatherswandeling

In 2020 was het 400 jaar geleden dat de Pilgrim Fathers, zoals ze nu genoemd worden, Leiden verlieten en de oversteek waagden naar “Amerika”: een mooie aanleiding om deze wandeling te maken!
Het beginpunt van de wandeling wordt in onderling overleg met de coördinator afgesproken. Van daaruit leidt onze gids u langs de nog zichtbare sporen van de Pilgrims die, omdat zij in Engeland vervolgd werden, in 1609 naar Leiden kwamen waar zij 11 jaar lang in het zeventiende-eeuwse centrum van Leiden leefden en werkten.

Voor reservering als groepswandeling stuur een email of neem contact op met onze coördinator: 06. 122 09 120 (ma-vrij tussen 9-17)