Kruitrampwandeling

Op 12 januari 1807 om 16.15 uur ontplofte aan de Steenschuur het schip “Delfs Welvaaren” geladen met 369 vaten buskruit van 100 pond (= 18.230 huidige kilo’s). Het schip was een houten “kraakschip”. Er vielen ruim 160 doden (waaronder veel vrouwen en kinderen), ± 2000 gewonden en er werden 248 huizen totaal verwoest. Het ernstigst getroffen gebied werd begrensd door de Doezastraat, Zonneveldstraat, Garenmarkt en Raamsteeg. Hier ontstond ten noorden van de Steenschuur de Kleine Ruïne en ten zuiden de Grote Ruïne.
De wandeling doorkruist deze gebieden op zoek naar sporen en verhalen