Groepswandelingen

Groepswandelingen in coronatijd

Groepswandeling

We mogen weer  wandelingen verzorgen.

Tot 26 juni is de groepsgrootte 4 personen
na 26 juni 8 personen.
Op de website informeren we u zodra een andere regeling van kracht wordt.

 

U heeft de keuze uit de volgende wandelingen:

Academiewandeling
stadswandeling Leiden gids wandeling Leiden is ontstaan aan de oevers van de rivier de Rijn waar de Burcht stond en de Hollandse graven zich vestigden. Onze enthousiaste Gildegids wandelt ongeveer 2 uur met u door de historische binnenstad en besteedt daarbij extra aandacht aan ‘de jonge Rembrandt’ in Leiden. Zo schets onze gids u een beeld van de tijd waarin de productie en handel van het laken centraal stonden, de universiteit werd gesticht en de fijnschilders floreerden.

Arm en Rijk-wandeling
Nog geen 50 jaar geleden leek de Pancras wijk ten dode opgeschreven en dreigde geheel gesloopt te worden. Op bijna miraculeuze wijze is zij echter weer tot nieuw leven gebracht. Van de Hooglandse Kerk tot de Tieleman & Dros conservenfabriek en van het St. Anna Aalmoeshuis tot de Zwartehandspoort toont de gids u het andere gezicht van Leiden in de rijke 17e eeuw en de gevolgen van de industrialisatie in de 19e eeuw binnen de bewogen geschiedenis van deze woon- en werkwijk.

Boerhaavewandeling
Boerhaave was een van de meest vooraanstaande geneesheren in zijn tijd. Nog steeds danken we veel van de kennis over de geneeskunde aan deze grote wetenschapper. Hij was zijn gehele werkzame leven verbonden aan dAnatomical_theatre_Leidene Universiteit van Leiden. Veel gebouwen en plaatsen in de stad hebben een relatie tot wat Boerhaave in zijn tijd heeft gedaan. Deze wandeling volgt de sporen van Boerhaave. De gids vertelt u hoe Boerhaave zich destijds door Leiden heeft bewogen, wie hij daar ontmoette en waar hij zijn werkzaamheden verrichtte.

Gedempte grachtenwandeling
Lange Mare4Leiden is van oudsher een waterrijke stad. Toch is er in de loop van de tijd heel veel water gedempt. De wandeling laat zien hoe steeds meer water verdween uit Leiden.

Jugendstilwandeling
Rond 1890 ontstond in diverse Europese steden een kunststijl die allereerst een reactie was op de neostijlen van de 19e eeuw. Men wilde een Nieuwe Kunst die gebruik maakte van de mogelijkheden die geboden werden door nieuwe materialen en moderne technieken. Zo maakte bijvoorbeeld de pas ontwikkelde ijzerskelet constructie het toepassen van grote glaswanden mogelijk. Deze Leidse Jugendstilwandeling geeft u een zeer gevarieerd beeld van deze Nieuwe Kunst.

Muurgedichtenwandeling
Leiden is trots op zijn 110 muurgedichten van Stichting Tegenbeeld. Terwijl u door de historische binnenstad van Leiden loopt laat de gids u graag kennismaken met een aantal van deze prachtig uitgevoerde gedichten.

Pilgrimfathers
Gilde Leiden City Tour Stadswandeling HofjeswandelingIn 2020 was het 400 jaar geleden dat de Pilgrim Fathers, zoals ze nu genoemd worden, Leiden verlieten en de oversteek waagden naar “Amerika”: een mooie aanleiding om deze wandeling te maken! Het beginpunt van de wandeling wordt in onderling overleg met de coördinator afgesproken. Van daaruit leidt onze gids u langs de nog zichtbare sporen van de Pilgrims die, omdat zij in Engeland vervolgd werden, in 1609 naar Leiden kwamen waar zij 11 jaar lang in het zeventiende-eeuwse centrum van Leiden leefden en werkten.

Rembrandtwandeling
De Rembrandtwandeling neemt u mee door het Leidse leven van de jonge Rembrandt van Rijn. Gilde Leiden City Tour Stadswandeling HofjeswandelingDe gids wandelt met u langs Rembrandt’s geboorteplek en laat u het 17e eeuwse Leiden zien waar Rembrandt als jonge schilder opgroeide en zijn eerste schilderslessen en opleiding genoot. De wandeling eindigt bij het huis (nu Young Rembrandt Studio) van Jacob van Swanenburg , de belangrijke leermeester van Rembrandt. U kunt hier een korte multimediale presentatie zien van het leven in Leiden van de jonge Rembrandt.

Singelparkwandeling
Het is in Leiden nu mogelijk om helemaal om de oude stad te lopen langs de voormalige verdedigingswallen. Deze wallen zijn inmiddels geslecht en de wandeling loopt door parken, langs de Hortus en twee mooie begraafplaatsen, maar er zijn ook veel monumenten om te bekijken. Oorspronkelijk was het idee van een Singelpark rond de gehele stad een burgerinitiatief, maar de gemeente heeft dit initiatief ook omarmd en inmiddels zijn er fraaie bruggen gerealiseerd zodat er nu een prachtige rondgang langs de singel gemaakt kan worden. ‘De Vrienden van het Singelpark’ hebben in de tussentijd al veel extra groen aangeplant en kleurrijke iconen geven de wandelroute aan. Zij hebben er ook voor gezorgd dat er nu, verspreid door het park, zes beelden staan die gaan over de betekenis van grenzen die bescherming en vrijheid bieden. Informatie vindt u bij de VVV.

Stegenwandeling
Leiden heeft een indrukwekkend aantal stegen. In totaal zijn er maar liefst 86 bewaard gebleven. Dwalend door een klein aantal vertelt de gids u ondertussen over de achtergrond van hun vaak eigenaardige naam. Waar komt de naam Spijkerboorsteegsteeg vandaan? Wat was er aan de hand in de Koddesteeg? Aan welk wonder heeft de Mirakelsteeg zijn naam te danken?

Vriend en vijand-wandeling
Gilde Leiden City Tour Stadswandeling Hofjeswandeling Door de tijden heen was het bij oorlogen en spanning niet helemaal duidelijk wie je wél en niet kon vertrouwen. Mensen die de geschiedenis in zijn gegaan als held bleken dat bij nader inzien niet te zijn en andersom waren enkele stille getuigen die betrokken waren bij vreselijke zaken, juist de helden of de vrienden die de stad nodig had. Laat u verrassen door een Gilde Leiden gids die u meeneemt langs de verschillende plekken waar deze verhalen zich hebben afgespeeld.

Guided city tours in three foreign languages

For details and possibilities please contact our coordinator via the telephone nr: 00316.122.09.120 (available on workdays between 9am and 5pm)

or please fill out the form.