Stadswandelingen

Algemene Stadswandeling

stadswandeling leiden

We verzorgen weer stadswandelingen. Vanwege corona gelden er speciale regelingen. De groepsgrootte is momenteel beperkt tot acht. Bij grotere groepen worden er meer gidsen ingezet.


Wilt u een wandeling maken dan dient u
1. zich, bij voorkeur minimaal 3 dagen van te voren, aan te melden bij de coördinator. Dat kan per telefoon (06 122.09.120) of via deze link
2. het verschuldigde bedrag uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden:
NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden.

Startpunt van de wandelingen is Museum Volkenkunde (Steenstraat 1) of een nader af te spreken locatie.

De kosten voor een wandeling bedragen 5 euro per persoon.

De wandelingen zijn aangepast aan de huidige veiligheidsregels: nauwe straten en stegen en binnenruimtes zoals hofjes worden vermeden. Een wandeling duurt circa twee uur. Wandelaars dienen een afstand van 1,5 meter tot de gids aan te houden en zich verder te houden aan de RIVM-regels. Een gids kan de wandeling voortijdig beëindigen als de wandelaars zich niet aan de regels houden.

Heeft u belangstelling voor een themawandeling dan kan dat in overleg met de coördinator. Thema wandelingen vindt u achter deze link.

Presentaties

Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. Binnen de aanwijzingen van de coronacrisis kunnen we geen presentaties verzorgen.

city tours leiden stadswandelingExtra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde. Zie www.gilde-nederland.nl

Geen rondleidingen

Zaterdag 18 september (Leiden Marathon).
Zondag 3 oktober en maandag 4 oktober (Leidens Ontzet).
Zondag10 oktober (Leiden Marathon).
Zaterdag 25 en zondag 26 december (Kerstmis).
Vrijdag 31 december.