Stadswandelingen

Algemene Stadswandeling

stadswandeling leiden

Stadswandelingen vanaf de VVV Leiden

Vanaf zaterdag 31 juli 2021 lopen gidsen van Gilde Leiden weer stadswandelingen vanaf de VVV, Stationsweg 26.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • De stadswandelingen vinden plaats elke dag van de week om 11.30 uur en duren ca twee uur.
  • De groepsgrootte is beperkt tot 12 wandelaars.
  • Er is geen mogelijkheid een plaats te reserveren.
    Ter plekke zal blijken of u met de wandeling van die dag kunt meelopen. Als u zich aanmeldt bij de gids zal hij/zij u zeggen welk volgnummer u heeft.
  • U wordt verzocht vóór aanvang van de wandeling buiten het pand van de VVV te wachten.
  • De kosten van deelname aan de wandeling bedragen € 5 per persoon, met gepast geld contant te voldoen aan de gids. (Kinderen onder de 12 jaar in gezinsverband gratis)

Voorts gelden de algemene coronaregels:

  • Wandelaars dienen een afstand van 1,5 meter tot de gids en tot elkaar aan te houden en zich verder te houden aan de RIVM-regels. Een gids kan de wandeling voortijdig beëindigen als de wandelaars zich niet aan de regels houden.
  • Besloten ruimtes, hofjes en smalle stegen worden bezocht zolang de afstandsregel kan worden gehandhaafd en voorts in overleg met de wandelaars

Groeps- en themawandelingen

U kunt bij Gilde Leiden ook weer een groepswandeling afspreken. Dit kan een gewone stadswandeling zijn of een van de themawandelingen. De beschrijving van de thema-wandelingen vindt u achter deze link.

Het zijn wandelingen voor groepen van maximaal 12 deelnemers. Bij grotere groepen worden er meer gidsen ingezet. Start- en eindpunt van de wandeling worden in overleg afgesproken.

De kosten zijn € 5 per persoon met een minimum van € 30 (gelijk aan het tarief voor 6 personen). Voor wandelingen ná 17.00 uur geldt een tarief van € 7 per persoon met een minimum van €42. (Kinderen onder de 12 jaar in gezinsverband gratis)

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.

Voor deze groepswandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 5 dagen van tevoren aan via het contactformulier of telefonisch via 06.122.09.120.  

Presentaties

Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. (lees er meer over)

Geen rondleidingen

Zondag 3 oktober en maandag 4 oktober (Leidens Ontzet).
Zondag10 oktober (Leiden Marathon).
Zaterdag 25 en zondag 26 december (Kerstmis).
Vrijdag 31 december.

city tours leiden stadswandelingExtra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde. Zie www.gilde-nederland.nl