Stadswandelingen

Algemene Stadswandeling

stadswandeling leiden

Zolang de huidige maatregelen duren komen de reguliere Stadswandelingen vanaf de VVV van 11.30 en vanaf de Burcht op zondag van 14.00 te vervallen.

Alleen wandelingen die van tevoren aangevraagd zijn, kunnen plaatsvinden. Vanaf 15 januari zijn dit wandelingen voor maximaal 4 personen. Zie Groeps- en themawandelingen.

Groeps- en themawandelingen

U kunt bij Gilde Leiden makkelijk een stadswandeling afspreken. Dit kan een gewone stadswandeling zijn of een van de themawandelingen. De beschrijving van de thema-wandelingen vindt u achter deze link.

De maximale groepsgrootte bedraagt momenteel 4 personen. Start- en eindpunt van de wandeling worden in overleg afgesproken.

De kosten zijn € 5 per persoon met een minimum van € 20 (gelijk aan het tarief voor 4 personen).
Er worden geen rondleidingen gegeven na 17:00 uur.

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.

Voor deze wandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 5 dagen van tevoren aan via het contactformulier of telefonisch via 06.122.09.120.  

Presentaties

Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. (lees er meer over)

Geen rondleidingen

Zondag 17 april en maandag 18 april (Pasen)

Zaterdag 14 en zondag 15 mei (Leidse marathon)

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)

Zondag 5 en maandag 6 juni (Pinksteren) 

Maandag 3 oktober (Leidens Ontzet)

Zondag 25 en maandag 26 december (Kerst)

Zaterdag 31 december.

city tours leiden stadswandelingExtra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde. Zie www.gilde-nederland.nl