Stadswandelingen (corona)

Stadswandelingen in coronatijd

stadswandeling Leiden

 Algemene stadswandeling 

Wij zijn weer gestart met het uitvoeren van stadswandelingen. U kunt onder leiding van een gids van Gilde Leiden een stadswandeling maken. Vanwege corona wandelen we met  minimaal 2 en maximaal 6 deelnemers per gids. Wilt u met meer mensen deelnemen dan worden er overeenkomstig meer gidsen ingezet.

  • Startpunt van de wandelingen is Museum Volkenkunde. De wandelingen zijn aangepast aan de huidige veiligheidsregels: nauwe straten en stegen en binnenruimtes zoals sommige hofjes worden vermeden. Een wandeling duurt circa anderhalf uur.
  • Voor deze groepswandelingen meldt u zich bij voorkeur minimaal 3 dagen van te voren aan via het contactformulier  of telefonisch via 06.122.09.120. stadswandeling Leiden
  • Het tarief voor de stadswandelingen in coronatijd is € 5 per persoon. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk daags voor de wandeling zijn overgemaakt en bijgeschreven op de rekening van Gilde Leiden: NL86 INGB 0007 3020 87 ten name van Stichting Gilde Leiden. Er kan niet aan de gids worden betaald.
  • Wandelaars dienen een afstand van 1,5 meter tot de gids aan te houden en zich verder te houden aan de RIVM-regels. Een gids kan de wandeling voortijdig beëindigen als de wandelaars zich niet aan de regels houden.
  • Er wordt op elke dag van de week gewandeld.

Presentaties

Gilde Leiden biedt u de mogelijkheid om Leiden te leren kennen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn meerdere thema’s beschikbaar. Voor meer informatie klik hier.

 

gildeuil2Extra: Ook in andere steden kunt u wandelen met het plaatselijke Gilde.
Zie www.gilde-nederland.nl

Op de volgende dagen worden er geen rondleidingen gegeven:

2020:
woensdag 1 januari
zondag 12 en maandag 13 april (Pasen)
zondag 10 mei (Marathon)
donderdag 4 juni
zondag 31 mei en maandag 1 juni (Pinksteren)
zaterdag 3 oktober (Leidens Ontzet)
vrijdag 25 en zaterdag 26 december (Kerst)
donderdag 31 december

Guided city tours in three foreign languages

On request we offer a guided city tour through Leiden
in the English, French and German language.
For details and possibilities please contact our coordinator.
via the telephone nr: 00316.122.09.120
(available on workdays between 9am and 5pm)

or please fill out the form.